Indienen

De periode om ideeën in te dienen is afgelopen. Wijklabo 3 – BoH’Oost heeft hard gewerkt samen met jullie om ideeën op tafel te krijgen om onze buurt nog beter te maken. Met de volgende projecten gaan we verder aan de slag:

  • Wegwijzers en vergroening
  • Voetbalgoaltjes op het Krugerplein
  • Spullenbibliotheek