Info

Wat is een “wijklabo”?

In een Wijklabo krijgen de Borgerhoutse bewoners een budget voor buurtprojecten. Borgerhout is opgedeeld in zes wijken. Elke wijk krijgt 100.000 Euro en de bewoners beslissen zelf wat belangrijk is voor hun wijk.

Waarom een wijklabo?

Met een Wijklabo wil het districtsbestuur de betrokkenheid in de wijken verhogen en meer ontmoeting en samenwerking tussen wijkbewoners laten ontstaan.

Wanneer loopt het project?

De komende vier jaar zal elke wijk in Borgerhout met een Wijklabo van start kunnen gaan. Het wijklabo in onze wijk, van de 3 pleintjes tot de woontorens achter de Ring, loopt van oktober 2022 tot juni 2023

Hoe gaan we te werk?

Om er zeker van te zijn dat het budget juist besteed zal worden, is het eerste doel om zoveel mogelijk buurtbewoners te bevragen. Nadien gaan we met alle ideeën aan de slag om een concreet buurtproject uit te werken.

Jouw mening telt!

Dien je idee in tot 31 maart 2023

Het resultaat

Het beoogde eindresultaat is een of meerdere projecten voor en door de wijk, die door zo veel mogelijk mensen gedragen worden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district (lees verder hieronder).

De bevoegdheden van het district

We willen iedereen oproepen om alle ideeën te delen, hoe gek of onhaalbaar ze ook lijken! Alle inspiratie is welkom, zodat we samen kunnen streven naar een zo goed, leuk en breed gedragen mogelijk buurtproject.

Maar in realiteit is de organisator van deze Wijklabo’s het district Borgerhout, en zal het uiteindelijke project binnen de bevoegdheden van het district moeten vallen. Een luchthaven voor zeppelins of een volledige overkapping van onze wijk met een park zit er dus niet in.

We geven daarom graag toch de bevoegdheden van het district mee, voor zij die hier nieuwsgierig naar zijn. De districtsraden zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen:

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Daarnaast kunnen zij ook:

 • algemeen advies verstrekken bij districtsaangelegenheden;
 • adviesraden oprichten;
 • punten die betrekking hebben op de bevoegdheden van het districtsbestuur laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad;
 • een volksraadpleging organiseren over de eigen bevoegdheden;
 • voorstellen doen in verband met het personeelskader van het district.

Meer info over de functie en werking van de districtsraad Borgerhout vind je op https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-borgerhout/bestuur/functie-en-werking-districtsraad-borgerhout