Wijklabo Boh’OOST verzamelt ideeën in de wijk

Bewoners gaan met elkaar in gesprek over hun wijk

Met een Wijklabo wil het districtsbestuur van Borgerhout de betrokkenheid in de wijken verhogen en meer ontmoeting en samenwerking laten ontstaan.

Waarom een wijklabo en wat is het eigenlijk? 

In een Wijklabo krijgen Borgerhoutse bewoners budget voor buurtprojecten. Borgerhout bestaat uit zes wijken. Elke wijk krijgt 100.000 euro en de bewoners beslissen zelf over wat belangrijk is voor hun wijk. Elke wijk in Borgerhout zal met een Wijklabo van start kunnen gaan. 

Tijdens een infovergadering in de buurt krijgen bewoners meer informatie over het traject dat een Wijklabo loopt en wordt de wijk in kaart gebracht.

Het beoogde eindresultaat is een of meerdere projecten voor en door de wijk, die door zo veel mogelijk mensen gedragen worden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur.

Start bevraging

Tot eind maart engageren verschillende buurtbewoners zich om in hun wijk zoveel mogelijk ideeën, dromen en wensen te verzamelen voor hun buurt. Ze doen dit zowel actief in de straten en op de pleinen als digitaal. 

Woon jij ook in deze wijk en ga je graag mee in gesprek met je buren? Of geef je graag jouw wensen door? Bezoek dan zeker jouw mede-wijkbewoners op één van hun ‘tentmomenten’:

– Groeningerplein: 12/2 en 5/3

– Terloplein: 18/2 en 11/3

– Krugerplein: 4/2 en 4/3

– Hof ter Lo: 5/2 en 25/2

– Woontoren buiten de Ring: 11/2 en 26/2

Of geef alles digitaal door via www.bohoost.be 

Welkom in de regiegroep

In de regiegroep van bewoners worden alle plannen gesmeed. Er wordt overlegd en beslist over op welke manier zoveel mogelijk wijkbewoners bereikt worden. Welke communicatieacties en participatiemomenten daarvoor worden opgezet. Je hoeft hiervoor geen vergaderskills te hebben, iedereen is welkom. Het wijklabo is een traject waarbij nood is aan verschillende soorten talenten. 

De volgende regiegroepen vinden plaats op:

– 16 februari – Zermatt – 20u

– 14 maart

De locaties volgen nog. 

Van harte welkom!

Plan van de wijk
Plan van de wijk waar Wijklabo Boh’OOST doorgaat

Oorspronkelijk artikel:

https://www.antwerpen.be/info/63d3c73e3dc5530dc8224704/wijklabo-boh-oost-verzamelt-ideeen-in-de-wijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *